Συνθεσεις

Σε αυτή την περίπτωση οι διαμορφώσεις δεν είναι ομαλές, αλλά συνδέονται και συντονίζονται πάντα με την ατμόσφαιρα και τα σχήματα του χώρου. Ελευθερία σύμφωνα με την εποχή, διαφορετικές λύσεις στην ίδια στιλιστική διάσταση· σχήματα, χρώματα και δημιουργικές ιδέες για ελεύθερη και χωρίς κανόνες σύνθεση.

 

Kitchen Art - Συνθέσεις Σαλονιού - Σύνθεση1 Kitchen Art - Συνθέσεις Σαλονιού - Σύνθεση2 Kitchen Art - Συνθέσεις Σαλονιού - Σύνθεση3 Kitchen Art - Συνθέσεις Σαλονιού - Σύνθεση4 Kitchen Art - Συνθέσεις Σαλονιού - Σύνθεση5 Kitchen Art - Συνθέσεις Σαλονιού - Σύνθεση6 Kitchen Art - Συνθέσεις Σαλονιού - Σύνθεση7  Kitchen Art - Συνθέσεις Σαλονιού - Σύνθεση8 Kitchen Art - Συνθέσεις Σαλονιού - Σύνθεση9 Kitchen Art - Συνθέσεις Σαλονιού - Σύνθεση10 Kitchen Art - Συνθέσεις Σαλονιού - Σύνθεση11 Kitchen Art - Συνθέσεις Σαλονιού - Σύνθεση12 Kitchen Art - Συνθέσεις Σαλονιού - Σύνθεση13

Kitchen Art - Συνθέσεις Σαλονιού - Σύνθεση14

Kitchen Art - Συνθέσεις Σαλονιού - Σύνθεση15 Kitchen Art - Συνθέσεις Σαλονιού - Σύνθεση16 Kitchen Art - Συνθέσεις Σαλονιού - Σύνθεση17 Kitchen Art - Συνθέσεις Σαλονιού - Σύνθεση18 Kitchen Art - Συνθέσεις Σαλονιού - Σύνθεση19 Kitchen Art - Συνθέσεις Σαλονιού - Σύνθεση20